Last MinuteVyberte si z aktuální nabídky Last Minute zájezdů

Cestujeme po Izraeli – 10 zastavení s Kristem

Izrael – krásná země, kde se prolínají náboženství. Země, kde se mísí evropská západní kultura s arabskou. Země neustálých dohadů a někdy i bojů a válek mezi Židy a Araby. Země plná památek. Takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Izrael je země mnoha protikladů, ale určitě stojí za návštěvu a turistům má co nabídnout.

Dnes se vydáme na cestu podle biblického Nového zákona, na cestu po deseti zastaveních, kde údajně žil, působil a zemřel Ježíš Kristus.

1. Betlém

Místo narození. Do toho města přišli Josef s Marií kvůli sčítání lidu, protože Josef byl z rodu Davidova. A zde se narodil Ježíš. Narodil se tedy ve městě, které je rodištěm významného staro-židovského krále Davida.

Na místě údajného narození je postavena Bazilika Narození Páně. byla postavena ve 4. století.

V Bazilice najdete Jeskyni Narození Páně. To je ústřední bod celé baziliky. Na zemi je hvězda, která přesně vymezuje místo narození.

Betlém v současné době spadá pod palestinskou správu.

Chrám Narození Páně
Chrám Narození Páně – autor: Darko Tepert Donatus

2. Nazaret

Nazaret je významné poutní město.

V Nazaretu se Marii zjevil Archanděl Gabriel a zvěstoval ji, čeká Božího syna. V Nazaretu také Ježíš prožil své dětství.

Biblickou historii připomíná Bazilika Zvěstování.

3. Kristův křest

Qasr al-Yahud – místo východně od Jericha při hranicích s Jordánskem. Zde u břehů Jordánu pokřtil Ježíše hlasatel pokání Jan Křtitel.

Dříve zde byl pouze omezený přístup, protože se jedná o hraniční lokalitu s Jordánskem. nyní je ale místo plně přístupné. Jsou zde schody do Jordánu a poutníci tak mohou vstoupit do vod Jordánu.

Qasr al - Yahud
Qasr al – Yahud – autor: Avishai Teicher

4. První zázrak

Ježíš proměnil vodu ve víno. Stalo se tak na svatbě, která se konala ve vesnici Kána ( Kafr Kanna ).

5. Pokušení Krista – kopec Džabal Karantal

Místo, kde se ďábel pokus zlákat Krista k porušení 40 denního půstu.

Džabal se nachází severně od Jericha, jednoho z nejstarších měst na světě.

Je zde postaven řecký pravoslavný klášter Saradarion.

6., 7. ,8. Genezeretské jezero

V okolí tohoto jezera jsou další významná místa spojená s Ježíšem.

  1. Zde se setkal Ježíš se svými prvními učedníky. Byli to rybáři, kteří se vzdali svých sítí a stali se „rybáři lidí „.
  2. Nasycení pěti tisíců – další významný Ježíšův zázrak. Z pěti chlebů a dvou ryb nakrmil pět tisíc poutníků.
  3. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Známé kázání Ježíše, které pronesl na pahorku nad jezerem. Nyní je zde ve městečku Tabgha postaven chrám Blahoslavenství.

9. Poslední večeře

V chrámu shromáždil Ježíš své učedníky a pojedl s nimi paschální pokrm.

Jsme v Jeruzalémě v místě poslední večeře Ježíše Krista. Po večeři se odebrali do Getsemanské zahrady. Zde byl Ježíš zajat a následně byl v Římské pevnosti souzen.

10. Golgota – chrám Božího hrobu a Via Dolorosa – Křížová cesta

Cesta po slavných posledních zastavení Ježíše Krista. Via Dolorosa – Křížová cesta začíná v Římské pevnosti, kdy byl Ježíš odsouzen k smrti ukřižováním. Dnes je zde muslimská kolej Omarovy madrasy.

Via Dolorosa
Via Dolorosa – autor: Ian and Wendy Sewell

Pravidelně každý pátek odtud vycházejí františkánský mniši na cestu po Via Dolorosa.

Uličkami Jeruzaléma se postupně propleteme přes další zastavení na vrch Golgoty, kde byl ježíš ukřižován.

Zde je vystaven Chrám Božího hrobu.

Chrám Božího hrobu
Chrám Božího hrobu – autor: Berthold Werner

Prošli jsme spolu s Ježíšem část Izraele. Ať jsme věřící či ne, místa mají velký vztah historii lidstva a při návštěvě Izraele bychom měli některé z nich navštívit.

úvodní foto: zeevveez

Líbil se vám tento článek? Díky za sdílení.Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest