Pro cestu do jiného státu potřebujete cestovní doklady. Do některých států potřebujete i vízum. Platným cestovním dokladem se budete prokazovat na letištích, v hotelech, při různých kontrolách od