Maják ukazuje cestu ve zrádných oblastech. Tyčí se vysoko nad útesy a vysílají do dálky paprsek pomoci a záchrany. Tyto krásné věže a budovy slouží lidstvu od dávných